Sunday, February 14, 2010

Grammar: Object Pronouns / Possessive Pronouns

Object pronouns

Me - Mwen (contracted form: m)

You - You (contracted form: w)

Him/her - Li (contracted form: l)

Us - Nou  (contracted form: n)

You (plural) - Nou (contracted form: n)

Them - Yo

Examples:

1. I love them - mwen renmen yo
2. she understands me - li konprann mwen 
3. we love you - nou renmen w
4. Sierra found it - Sierra te jwenn li
5. the people hated us - pèp la te rayi n
_________________________________________________

Possessive Pronouns

The possessive pronouns: mine, yours, his, hers, ours, theirs are translated as the followings:

Mine - Pa mwen or  contracted form: Pa m

Yours - Pa ou or contracted form: Pa w

His / Hers - Pa li or contracted form: Pa l

Ours - Pa nou or contracted form: Pa n

Yours - Pa nou or contracted form: pa n

Theirs - Pa yo

Examples:

1. This book is mine - Liv sa se pa mwen

2. The house is his - Kay la se pa l.

3. The country is ours - Peyi a se pa n

4.  The money is theirs - lajan an se pa yo

5.  This is yours - Sa se pa w.

6. The babies are mine. - Bebe yo se pa mwen.

7. I love them very much. - Mwen renmen yo anpil.

8. The car is his. - Machi-n nan se pa li.

9. He likes it a lot. - Li renmen l anpil.

10. Give me liberty or death! - Ban m libète ou lanmò!
__________________________________________________________

Let's practice! Translate the following phrases.
1. The chairs are mine. Do not sit on them.

2. The house is mine. My daughter sleeps in it.

3. The shirts are his. He washes them every week.

4. God bless you.

5.  He told me the truth.

6.  He asked me to marry him.

Answer key at the bottom of this page 1.chèz yo se pa m.Pa chita sou yo    2.kay la se pa-m.Piti fi mwen an dòmi ladan l    3.chemiz yo se pa-l.Li lave yo chak semèn.    4.Bondye beni w    5.Li di m la verite     6.li mande m maryaj

No comments:

Post a Comment