Monday, September 19, 2011

Grammar: Subject Pronouns

I - Mwen, M

you - Ou, W

He/She/ It - Li, l

We - Nou, N

You - Nou, N

They - Yo, Y


1. She buys five houses. - Li achte senk kay. Or L-achte senk Kay.

2. We come to see you. - Nou vini wè w. Or N vini wè w

3. They sing all night. - Yo chante tout nan nwit.

4. They buy all the food. - Y achte tout manje a.

5. I show you the way. - Mwen montre ou chimin an
___________________________________________________________

Let's practice. Translate the following sentences.

1. He is happy.

2. She walks fast.

3. I sit next to you.

4. We bring good news.

5. They talk a lot.

Find answer key at the bottom of this page1.li kontan    2.li mache vit    3. m chita bò kote w    4.nou pote bòn nouvèl    5.yo pale anpil.
No comments:

Post a Comment