Monday, September 19, 2011

Grammar: Asking "yes" and "No" questions

To ask a 'yes' or 'no' question in Haitian Creole, place "Eske" in front of your sentence.
Review lesson 25 before doing this exercise
http://sweetcoconuts.blogspot.com/2010/03/lesson-25-asking-yes-and-no-questions.html
Example:
1.
li marye - he's married
eske li marye - is he married

2.
frèz yo mi -  the strawberries are ripe
eske frèz yo mi? - are the strawberries ripe?

3.
pye bwa a tonbe - the tree fell
eske pye bwa a tonbe? - did the tree fall?

4.
ou kontan - you're happy
eske ou kontan? - are you happy?

5.
chyen yo ap jape - the dogs are barking.
eske chyen yo ap jape? - are the dogs barking?
_____________________
Let's practice!

CHANGE THE FOLLOWING SENTENCES INTO YES OR NO QUESTIONS,
THEN TRANSLATE THE RESULTING SENTENCE.

1. Madanm sa-a genyen yon bel bag nan dwèt li.

2. Chyen sa yo tap jape tout nan nwit.

3. Alex bwè dlo a nan yon sèl glòt!

4. Ti fi a pral marye demen.

5. Genyen lekòl jodia.

6. Ti pitit la chante tankou yon ti zwazo.

7. Tout "Cowboy" soti Texas.

8. Yo di anpil mizisyen ap mouri pòv.

9. Gwo anvlòp sa se pou ou.

10. Egzèsis sa te fasil!

No comments:

Post a Comment