Thursday, November 10, 2011

Grammar: how vs. how come

how → kouman, kòman, kijan, ki fason, ki mannyè, pa ki mwayen, kijan subject
how come → kijan fè, kouman fè, kòman fè

How's the food?
Kouman manje a ye?

How are you?
Kijan ou ye?

How's your mom?
Kòman manman w ye?

How did you get here so fast?
Kijan ou rive vit konsa?

How are you going get in the concert?
Pa ki mwayen w'ap antre na konsè a?

How are you going to get in the house without anyone seeing you?
Pa ki mwayen w'ap antre nan kay la san okenn moun pa wè w?

How do you say your name?
Ki fason yo pwononse non w?

How come you're up so early?
Kouman fè ou leve bonè konsa?

How come you're up so late?
Kijan fè ou poko dòmi?

No comments:

Post a Comment